Duurzaamheid van snijfolies is afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo is de zon de grootste vijand van snijfolie. Maar er zijn meer redenen die de duurzaamheid van folies beïnvloeden. Te denken valt aan verschillende foliesoorten, pigmenten, plaatsing van de folie en klimaat- en milieuomstandigheden. Factoren die de duurzaamheid van snijfolie beïnvloeden lichten we in dit artikel toe.

Duurzaamheid gaat over de functionele levensduur van een folie. In die periode zal een folie onder de juiste omstandigheden functioneel, dus met een goede hechting en zonder scheuren, zijn werking moeten doen. Deze eigenschappen zullen binnen de duurzaamheidstermijn dus altijd moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Kleurechtheid is echter een eigenschap die van veel externe factoren afhankelijk is. Daarom is het belangrijk te melden d