Visuals op vloeren worden een steeds populairder product in de wereld van de visuele communicatie. Vloervisuals kunnen natuurlijk mooi ogen, maar het grootste probleem van deze visuals is dat ze door vocht of vervuiling glad kunnen worden, wat weer kan leiden tot een verhoogd risico op uitglijden. Veel foliefabrikanten hebben speciale vloerfolies en vloerlaminaten ontwikkeld - en getest door middel van de anti-sliptest of de pendeltest - om de kans op uitglijden te verkleinen. In dit artikel leggen we uit hoe deze tests werken, welke classificaties er bestaan en vertellen we welke opties er zijn om visuals op een vloer te plakken.

Welke printmedia kunnen gebruikt worden op vloeren?

Verschillende printmedia laten zich goed hechten op vloeren. Monomeer en polymeer gekalanderde printfolies zullen zich over het algemeen voldoende laten hechten op gladde vloeren. 3M heeft een aantal printmedia getest op verschillende vloeren. De 3M Scotchcal IJ40, 3M Controltac 40C en 3M Envision 48 series zijn geschikt bevonden om te plakken op binnenvloeren. Doordat deze series een aantal folies met een verwijderbare lijmlaag bezitten, zijn deze zeer geschikt voor kortstondige promotiedoeleinden. De duurzaamheid is, afhankelijk van het voetverkeer, zo'n 6-12 maanden. De 3M 3662-10 Outdoor Floor is geschikt bevonden om te plakken op buitenvloeren, met een duurzaamheid van ongeveer 3 maanden. Daarnaast kan de Orajet 3554 Brick Stone Film op basis van test i.c.m. de Oraguard 250AS of de Oraguard 255AS voor toepassingen op vloeren buiten gebruikt worden. GrafiPrint heeft met zijn FLOORPR een vloerfolie en vloerlaminaat in één, met een verwachte levensduur van 1 tot 2 jaar.

Testen van een vloerlaminaat: hoe werkt de anti-sliptest?

Bij de anti-sliptest (DIN 51130) lopen twee personen, die uitgerust zijn met een veiligheidsharnas, om beurten over een te testen oppervlak dat voortdurend met een zeepoplossing in water wordt bevloeid. De proefpersonen lopen op en neer over een oppervlak, waarbij de hellingshoek helt met een snelheid van 1° per seconde totdat de proefpersoon zijn grip verliest. Elke proefpersoon loopt vier keer tot hij grip verliest, waarna het gemiddelde van deze acht metingen wordt genoteerd. Dit gemiddelde is de uiteindelijke gemiddelde kritieke hellingshoek van het oppervlak dat wordt getest.

Indeling in klassen anti-sliptest

Het uitglijdrisico wordt onderverdeeld in vijf anti-slipklassen (R9 tot en met R13). De gemiddelde hellingshoek die uit de anti-sliptest verkregen wordt, staat hier centraal. Hoe hoger de R-waarde, hoe groter de helling waarbij de vloer veilig belopen kan worden. Onderstaande tabel toont de verschillende klassen van de anti-sliptest.

Klasse Hellingshoek Wrijving Voorbeelden van toepassingen
R9 6° - 10° Laag Kantoorruimtes, restaurants, winkels, ziekenhuizen
R10 10° - 19° Normaal Toiletten, douches, garages, parkeergarages
R11 19° - 27° Bovengemiddeld Winkelingangen, buitentrappen, laboratoria, wasserettes
R12 27° - 35° Hoog Keukens van kantines, industrie
R13 > 35° Zeer hoog Vloeren in slachthuizen, conservenfabrieken

 

Testen van een vloerlaminaat: Hoe werkt de pendeltest?

Bij de Britse pendeltestmethode (BS 7976-2) wordt een rubberen glijder door middel van een veermechanisme bevestigd aan het uiteinde van een pendelarm, die vanuit een hoek van 90° wordt losgelaten. Deze methode meet het verlies aan energie dat optreedt als de glijder over het te testen oppervlak gesleept en afgeremd wordt, wat het doorzwaaien van de pendel beïnvloedt. Dit maximale doorzwaaien wordt afgelezen op een schaal. Hoe minder het doorzwaaien, hoe hoger de score en hoe kleiner het risico op uitglijden. De test wordt in minimaal twee richtingen uitgevoerd, in elke richting acht keer, waarbij steeds het gemiddelde van de laatste vijf metingen wordt genoteerd.

Indeling in klassen pendeltest

Het uitglijdrisico wordt onderverdeeld in drie anti-slipklassen (van hoog tot laag). Hoe hoger de PTV-waarde, hoe lager het sliprisico is. Onderstaande tabel toont de verschillende klassen van de pendeltest.

Klasse Grenswaarden Wrijving
Hoog sliprisico PTV 0-24 Laag
Gemiddeld sliprisico PTV 25-36 Normaal
Laag sliprisico PTV 36+ Bovengemiddeld

 

In welke anti-slipklasse vallen onze vloerlaminaten?

Iedere vloerfolie of vloerlaminaat in ons assortiment is getest door middel van de anti-sliptest of de pendeltest. Onderstaande tabel toont de verschillende vloerfolies en vloerlaminaten met de daarbij behorende anti-slipklasse.

Product Klasse Anti-slip certificaat
GrafiPrint FLOORPR R10 (DIN 51130) Download hier
GrafiPrint LAM FLOOR

Laag (57; wanneer droog) (BS 7976-2)

Hoog (22; wanneer nat) (BS 7976-2)

Download hier
GrafiPrint LAM SOL

Laag (65; wanneer droog) (BS 7976-2)

Hoog (23; wanneer nat) (BS 7976-2)

Download hier
Oraguard 250AS R10 (DIN 51130) Download hier
Oraguard 255AS R10 (DIN 51130) Download hier
3M Scotchcal 3645 Luster Overlaminate R9 (DIN 51130) Download hier
3M Scotchcal 3647 Matte Graphics Overlaminate for Pavements

Laag (49; wanneer droog) (BS 7976-2)

Laag (40; wanneer nat) (BS 7976-2)

Download hier
3M Scotchcal 3649 Matte Overlaminate R9 (DIN 51130) Download hier