Visuals op vloeren worden een steeds populairder product in de wereld van de visuele communicatie. Vloervisuals kunnen natuurlijk mooi ogen, maar het grootste probleem van deze visuals is dat ze door vocht of vervuiling glad kunnen worden, wat weer kan leiden tot een verhoogd risico op uitglijden. Veel foliefabrikanten hebben speciale vloerfolies en vloerlaminaten ontwikkeld - en getest door middel van de anti-sliptest of de pendeltest - om de kans op uitglijden te verkleinen. In dit artikel leggen we uit hoe deze tests werken, welke classificaties er bestaan en vertellen we welke opties er zijn om visuals op een vloer te plakken.

Wat zijn vloerlaminaten?

Vloerlaminaten zijn ontwikkeld om niet uit te kunnen glijden over een visual. Wat al deze vloerlaminaten gemeen hebben is dat ze een structuur hebben, waardoor het materiaal stoef aanvoelt. Er zijn vloerlaminaten voor binnen- en buitengebruik, waarvan de meeste gemaakt zijn van PVC. Alle vloerlaminaten vallen binnen een zogenaamde anti-slipklasse, waarbij bepaald wordt in hoeverre er veilig over het materiaal heen gelopen kan worden.

Indoor vloerfolies- en laminaten

Indoor vloerlaminaten zijn zoals de term al aangeeft alleen bestemd voor binnengebruik. De Oraguard 255AS (R10) en de GrafiPrint FLOOR (Laag sliprisico) zijn PVC laminaten met een grove structuur. De Oraguard 250AS (R10) en de GrafiPrint SOL (Laag sliprisico) zijn PVC laminaten wat minder gestructureerd en kunnen eventueel ook ingezet worden als anti-kras laminaat. De duurzaamheid van deze vloerlaminaten is, afhankelijk van het voetverkeer, zo'n 6-12 maanden. De Prime Interlam Ecotex Floor (R10) is een pvc-vrij polypropyleen laminaat die vooral geschikt is al korte termijn oplossing. bekijk

Deze vloerlaminaten kunnen gebruikt worden in combinatie met vloerfolies diie zich goed hechten op vloeren. Monomeer en polymeer gekalanderde printfolies zullen zich over het algemeen voldoende laten hechten op gladde vloeren. De Oracal 1663 is speciaal ontwikkeld voor vlakke indoor vloeren. De Orajet 3691, 3M Scotchcal IJ40, 3M Controltac 40C en 3M Envision 48 series zijn voorbeelden van printfolies die geschikt zijn bevonden om te plakken op indoor vloeren. Doordat deze series een aantal folies met een verwijderbare lijmlaag bezitten, zijn deze bijzonder geschikt voor kortstondige promotiedoeleinden. De Polymeric High Tack Removable is tenslotte een verwijderbare printfolie die geschikt is voor laagpolige vloerkleden en tapijten met een lichte structuur.

indoor vloerlaminaten
indoor vloerlaminaten

Outdoor vloerfolies- en laminaten

Outdoor vloerlaminaten kunnen gebruikt worden op ondergronden als beton, asfalt of straatstenen. In combinatie met een outdoor vloerfolie kunnen graphics voor buiten worden gemaakt die zowel goed hechten op de ondergrond als een goede anti-slipzekerheid geven. De GrafiPrint StreetPrint is in combinatie met de GrafiPrint StreetFloor (R12) te gebruiken voor buitengebruik met een duurzaamheid tot 6 maanden. De 3M 3662-10 Outdoor Floor heeft in combinatie met de 3M Scotchcal 3647 (Laag sliprisico) een duurzaamheid tot 3 maanden. Daarnaast kan de Orajet 3554 Brick Stone Film op basis van test in combinatie met de Oraguard 250AS (R10) of de Oraguard 255AS (R10) voor toepassingen op vloeren buiten gebruikt worden.

outdoor vloerlaminaten
outdoor vloerlaminaten

2-in-1 vloerfolies- en laminaten

Een aantal printfolies hebben van zichzelf een lichte structuur, waardoor deze in feite een vloerfolie en vloerlaminaat in één zijn. Deze materialen kunnen uitstekend gebruikt worden voor korte termijn toepassingen en hoeven dus niet meer gelamineerd te worden. De GrafiPrint FLOORPR (R10) en de KernowJet FloorSharK PVC Free Floor Graphics Film (R10; PVC-vrij) zijn geschikt voor vlakke indoor toepassingen, de GrafiPrint FLOORPRHT (R10) is geschikt voor laagpolige vloerkleden en indoor vloeren met een lichte structuur. De Prime Outdoor Floor (R12) is een PVC-vrije aluminium printfolie die geschikt is voor vlakke outdoor toepassingen zoals asfalt, beton of straatstenen.

2-in-1 vloerfolies & -laminaten
2-in-1 vloerfolies & -laminaten

Testen van een vloerlaminaat: hoe werkt de anti-sliptest?

Bij de anti-sliptest (DIN 51130) lopen twee personen, die uitgerust zijn met een veiligheidsharnas, om beurten over een te testen oppervlak dat voortdurend met een zeepoplossing in water wordt bevloeid. De proefpersonen lopen op en neer over een oppervlak, waarbij de hellingshoek helt met een snelheid van 1° per seconde totdat de proefpersoon zijn grip verliest. Elke proefpersoon loopt vier keer tot hij grip verliest, waarna het gemiddelde van deze acht metingen wordt genoteerd. Dit gemiddelde is de uiteindelijke gemiddelde kritieke hellingshoek van het oppervlak dat wordt getest.

Het uitglijdrisico wordt onderverdeeld in vijf anti-slipklassen (R9 tot en met R13). De gemiddelde hellingshoek die uit de anti-sliptest verkregen wordt, staat hier centraal. Hoe hoger de R-waarde, hoe groter de helling waarbij de vloer veilig belopen kan worden. Onderstaande tabel toont de verschillende klassen van de anti-sliptest.

Klasse Hellingshoek Wrijving Voorbeelden van toepassingen
R9 6° - 10° Laag Kantoorruimtes, restaurants, winkels, ziekenhuizen
R10 10° - 19° Normaal Toiletten, douches, garages, parkeergarages
R11 19° - 27° Bovengemiddeld Winkelingangen, buitentrappen, laboratoria, wasserettes
R12 27° - 35° Hoog Keukens van kantines, industrie
R13 > 35°  Zeer hoog Vloeren in slachthuizen, conservenfabrieken
Anti-sliptest
Anti-sliptest

Testen van een vloerlaminaat: Hoe werkt de pendeltest?

Bij de Britse pendeltestmethode (BS 7976-2) wordt een rubberen glijder door middel van een veermechanisme bevestigd aan het uiteinde van een pendelarm, die vanuit een hoek van 90° wordt losgelaten. Deze methode meet het verlies aan energie dat optreedt als de glijder over het te testen oppervlak gesleept en afgeremd wordt, wat het doorzwaaien van de pendel beïnvloedt. Dit maximale doorzwaaien wordt afgelezen op een schaal. Hoe minder het doorzwaaien, hoe hoger de score en hoe kleiner het risico op uitglijden. De test wordt in minimaal twee richtingen uitgevoerd, in elke richting acht keer, waarbij steeds het gemiddelde van de laatste vijf metingen wordt genoteerd.

Het uitglijdrisico wordt onderverdeeld in drie anti-slipklassen (van hoog tot laag). Hoe hoger de PTV-waarde, hoe lager het sliprisico is. Onderstaande tabel toont de verschillende klassen van de pendeltest.

Klasse Grenswaarden Wrijving
Hoog sliprisico PTV 0-24 Laag
Gemiddeld sliprisico PTV 25-36 Normaal
Laag sliprisico PTV 36+ Bovengemiddeld
Pendulum
Pendulum