Bron: SignPro Benelux - maart 2021        Tekst: Herman Hartman

HP is al jaren succesvol met de verkoop van printers uitgerust met latex inkten. In 2018 introduceerde het de hybride Latex R-series. Hiermee werd het drukken met latex inkt op plaatmaterialen mogelijk. Bovendien werd er witte inkt toegevoegd aan het kleurpallet. Nu komt de destijds geïntroduceerde vierde generatie inkt inclusief wit beschikbaar voor twee nieuwe roll2roll printers; de Latex 700 en 800-series.

Deze vervangen de HP latex 500 series. Het aanbod in de 300 series blijft. Wel is er daarbij sprake van een update als het gaat om de Print & Cut bundels. De 700 en 800 series worden aangeboden met een vergelijkbaar prijsniveau als die van de 500. Ze bieden echter een hogere afdruksnelheid en als extra de mogelijkheid om bij aanschaf te kiezen voor de toevoeging van witte inkt. De modellen met witte inkt staan als HP Latex 700W en HP Latex 800W in de bestellijst. Ook op het vlak van mediatransport, bediening en inktverbruik zijn er verbeteringen te melden. De lagere curing temperatuur tenslotte, die hoort bij de generatie 4 Latex inkt, maakt dat er meer temperatuurgevoelige media kunnen worden bedrukt.

De HP Latex 700 en 800 series kennen veel overeenkomsten. Ze verschillen echter in maximale afdruksnelheid en grootte van de inkttanks. De 800 is circa 15 procent sneller dan de 700 bij gelijke printmode en maakt gebruik van 3 liter inkttanks, waar de HP Latex 700 1-liter inkttanks gebruikt. Hierdoor liggen de inktkosten per afdruk bij de HP Latex 800 lager. In het streven naar minder afval is het ontwerp van de inkttanks aangepast, met een eenvoudige plastic zak in een kartonnen omhulsel. Afnemers kunnen het plastic verzamelen en via hun dealer terugleveren aan HP die zorgdraagt voor recycling.

Vierde generatie inkt
De latex inkt is gelijk aan de inkt die in de Latex R series wordt toegepast. Dat wil zeggen dat de maximale kleurkracht van deze inkten hoger ligt ten opzichte van de maximale kleurkracht van de derde generatie latex inkt die in de 300- en 500 series gebruikt wordt. Er is nog iets veranderd. De derde generatie inkten kennen een toevoeging die zorgt voor een hoge krasbestendigheid. Die toevoeging levert bij gebruik van laminaat soms een hechtingsprobleem op. Bij de generatie 4 inkten is de toevoeging in de inkt weggelaten. In plaats daarvan wordt, indien noodzakelijk, een overcoat toegepast. De overcoat wordt, net als de kleurinkten en de eventuele gloss inkt, via een printkop aangebracht. De overcoat wordt niet gebruikt als de print na het afdrukken wordt gelamineerd. Het percentage overcoat dat nodig is wordt opgeslagen bij de andere informatie in het substraatprofiel. De kosten per liter voor de nieuwe inkten liggen onder die kosten van de inkt bij de 500 serie, terwijl het gebruik vergelijkbaar is als het over de fc kleurset gaat. Als geen overcoat wordt gebruikt dan zijn de inktkosten aanzienlijk lager dan voorheen. Anders is er een kleiner verschil.

Nieuwe printkoppen
Beide printmodellen zijn uitgerust met een nieuwe generatie printkoppen die een bredere strook bedrukken en over zo’n 50 procent meer nozzles per kop beschikken. Het interne systeem zorgt er ook voor dat de inkt achter de nozzles rouleert waardoor de kans op verstoppingen wordt verkleind. De nozzlegrootte is, met 10 picoliter, net iets kleiner dan voorheen. De nozzleopening is aangepast waardoor de vorm van de inktdruppel beter blijft behouden. HP claimt dat de detaillering van de print door deze aanpassingen belangrijk is verbeterd waardoor 4 punts letters nog leesbaar worden afgedrukt. De levensduur van de printkoppen is verlengd. De nieuwe koppen worden voor tenminste 6 liter inkt gegarandeerd. Net als voorheen kunnen gebruikers, als het zover is, zelf printkoppen vervangen.

Onderhoud
HP neemt zoveel mogelijk routinehandelingen weg bij gebruikers. Bij de nu geïntroduceerde HP Latex 700 en 800 series gaat dat weer een stap verder in vergelijk met de voorgaande modellen en worden alle reinigingshandelingen van de koppen door de printer zelf uitgevoerd. Net als bij de R-series is er een watervoorraad om de tissues die gebruikt worden voor het reinigen te bevochtigen. Het volstaat om de onderhoudskit in de printer te wisselen als de printer dat aangeeft. Wat de nieuwe aanpak in de praktijk betekent laat zich op papier lastig uitleggen. Betekenisvol is echter wel dat de tijd nodig voor onderhoudswerkzaamheden inclusief kalibreren van de printkoppen voor kleurconsistentie met een factor 4 tot 5 is teruggebracht in vergelijk met de Latex 500 series.

En zoals we kennen van HP wordt er een stapsgewijze uitleg getoond op het bedieningspaneel dat weer een slagje groter is waardoor de vergelijking met een tablet zich opdringt. Bij zoveel automatisering kun je je afvragen waarom er geen tablet wordt gebruikt waarmee je binnen de muren van je bedrijf op afstand de printer kunt bedienen. HP heeft wel stappen ondernomen voor verdere integratie met HP PrintOS. Via de eigen HP cloud kun je daardoor zaken als media- en inktverbruik nauwkeurig monitoren en worden ook andere parameters getoond. Het HP PrintOS legt, als er een onderhoudscontract is afgesloten bij aanschaf, indien gewenst verbinding met het storingscenter van HP dat op afstand de diagnose stelt. Soms is het hierdoor mogelijk om samen met de operator het probleem op te heffen. In andere gevallen zal een servicemonteur van de eigen dealer worden ingeschakeld.

Substraatinvoer
HP is een van de weinige printerbouwers die bij dit type roll2roll printer er voor kiest om zowel de rolinvoer als de rolopvang aan de voorzijde van de printer te plaatsen. Dat heeft als voordeel dat het aantal m² dat er rond de printer moet worden vrijgehouden kleiner is. De printer kan direct tegen een muur worden geplaatst. Het maakt de baan die het substraat volgt in de printer lastiger toegankelijk. HP lost dit op door de invoer van het substraat vrijwel volledig automatisch te laten verlopen. Bij de Latex 700 en 800 is dit systeem verder geperfectioneerd. Dat is vooral van belang als we dunne flexibele substraten invoeren, waaronder transparante films. Deze categorie substraten werd eerder niet of nauwelijks gebruikt, maar met de optionele witte inkt ontstaan hierdoor verschillende mogelijkheden om op transparante films te drukken.

HP heeft een aantal wijzigingen in het mediapad aangebracht en ook de OMAS sensor waarmee het mediatransport wordt gekalibreerd vernieuwd. Hierdoor is de nauwkeurigheid van het mediatransport verbeterd. Ook lagere curing temperaturen dragen bij aan de nauwkeurigheid van het mediatransport doordat het substraat minder vervormt. Hierdoor heeft de gebruiker meer zekerheid dat alle geprinte stroken voor bijvoorbeeld behang dezelfde lengte hebben, onafhankelijk of ze aan het begin of aan het eind van de rol zijn geprint.

De enige manuele handeling bij het starten met een nieuwe rol is het invoeren van de beginstrook. De printer pakt het daarna over en voert het substraat verder door het printpad langs de koppen en de droogsectie.
De enige manuele handeling bij het starten met een nieuwe rol is het invoeren van de beginstrook.
De printer pakt het daarna over en voert het substraat verder door het printpad langs de koppen en de droogsectie.

Witte inkt
De voorzieningen voor witte inkt worden alleen in de fabriek geïnstalleerd. Je kunt de HP Latex 700 of 800 niet achteraf uitbreiden. Uit de inmiddels beschikbare gebruikscijfers van de HP Latex R series blijkt dat er behoorlijk wat prints met gebruik van witte inkt worden gemaakt, ook op rolmedia. Dat laat zich deels verklaren doordat er in de afgelopen jaren meer toepassingen zijn waar witte inkt een rol bij speelt. HP is er bij deze witte inkt in geslaagd de witheid en de opaciteit op hoog niveau te brengen. Daarbij verkleurt de inkt -anders dan bij witte inkt op uv basis- achteraf niet. Voor gebruikers die kiezen voor het toevoegen van wit geldt dat de printer ook hiervoor zelf alle reinigingshandelingen uitvoert, inclusief een purge om de koppen gangbaar te houden. Om onnodig inktverbruik te voorkomen kan, net als bij de R-series printers, de printkop voor de witte inkt worden uitgenomen en bewaard worden in een speciale box. De printkop wordt van tijd tot tijd geroteerd om het pigment in de witte inkt niet te laten samenklonteren. Dat uitnemen en terugplaatsen van de kop is handwerk. De printer kent een in-en uitschakelcyclus voor de witte inkt die volledig door de printer wordt uitgevoerd. De versies uitgerust met witte inkt beschikken over een rondpompsysteem dat zorgt voor inktcirculatie. Bij de HP Latex 700 is daarvoor een extra inkttank aanwezig voor de opvang en retournering van de witte inkt. Bij de Latex 800 kent de inkttank voor witte inkt twee aansluitingen en komt de inkt direct terug in de inkttank.

In de showroom van Nautasign waar ik te gast ben om de HP Latex 800W te bekijken valt op dat de printer forser oogt dan zijn voorganger. Het is deels schijn die bedriegt. De omkasting is verder uitgebreid. De buitenmaten zijn alleen in de diepte anders vanwege het aangepaste droogpad, nodig om bij hogere printsnelheden droge prints te leveren. Het gebruikte systeem om substraat te wisselen maakt snelle wisselingen mogelijk. Enige reden om daar spaarzaam mee om te gaan is dat er bij elke wissel een strook materiaal onbedrukt blijft. Bij warmtegevoelige materialen verdient het aanbeveling die direct op de opvangrol op te spannen waarmee er nog meer materiaal onbedrukt blijft. Met de nieuwe inkten is een hogere kleurverzadiging haalbaar. De detaillering van de print is ook iets beter. Bij een aantal toepassingen kan er hierdoor eerder gekozen worden voor minder passes waardoor het snelheidsverschil ten opzichte van de voorgaande generatie groter is dan het op papier lijkt. Bij gebruik van wit, dat naar keuze over of onder de kleurprint kan worden aangebracht, of tussen twee kleurlagen, leveren we snelheid in, al is dat  beperkt zolang het alleen om één laag wit en één kleurlaag gaat. De aanwezigheid van zowel witte inkt als gloss, die beide als spotkleur kunnen worden toegepast, geeft een scala aan effecten.Zowel op sommige textielsoorten als op behangpapier kan je hiermee een extra luxe uitstraling bereiken.