Same day delivery

Betalen via iDeal

Webshop korting

Geen verzendkosten
boven €250,-

Voor 17.00 uur besteld,
Voor 11.00 uur in huis

Veelgestelde vragen

 
Hier vindt u de veelgestelde vragen.

Mocht u op zoek zijn naar specifieke informatie, of mocht uw vraag niet genoemd zijn in onderstaand overzicht, kijkt u dan eens op de specifieke pagina's van onze producten. Hierop vindt u onder andere handleidingen, instructievideo's en uitleg over veel voorkomende werkzaamheden.

 

 

 

Colormanagement en ProductionSuite

Wat is "Rendering Intent"

Dat is de manier van het berekenen van de bron naar de doel kleurruimte, dit bepaald voor een groot deel hoe een beeld geproduceerd wordt.

Dit kan op 4 manieren, Perceptueel, Relatief Colorimetrisch, Absoluut Colorimetrisch en Verzadiging (Saturation) waarvan de eerste drie gebruikt kunnen worden in ProductionSuite

 

Perceptueel

hierbij wordt de bron kleurruimte geschaald naar de doel kleurruimte.

Voordeel;        hierbij blijven gradaties intact.

Nadeel;           alle kleuren verschuiven.

 

Relatief Colorimetrisch

Alle kleuren van de bron kleurruimte die buiten de doel kleurruimte vallen komen op de rand van de doel kleurruimte te liggen. het witpunt van de bron wordt vergeleken met dat van de doel kleurruimte Dus er vind kleurcorrectie plaats naar het witpunt van de media.

Voordeel;        Dit geeft meestal het beste resultaat omdat de kleuren binnen het kleurbereik niet of nauwelijks verschoven worden.

Nadeel;           geen gradaties van kleuren die buiten de doel kleurruimte vallen.

 

Absoluut colorimetrisch

Kleuren binnen het kleurbereik stemmen exact overeen, reproduceert het witpunt van de bron op de doel kleurruimte. Wordt gebruikt voor softproofing

 

Grijsbeeld geeft vaak een rood of groen zweem.

Dit wordt veroorzaakt door de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur wordt aangegeven in º Kelvin Profielen zijn meestal gemaakt voor daglicht ± 6500º Kelvin (zie onderstaande tabel)

 In de grafiek zie de curve van de Kleurtemperatuur.

Als een beeld bij daglicht neutraal grijs is zal dit afhankelijk van het gebruikte profiel een kleurzweem krijgen als je dit binnen bekijkt.

Vaak zie je, dat waar de printer staat geen daglicht is, uit de printer zie je een magenta zweem over een grijsbeeld komen, dan pas je het beeld aan door er wat magenta uit te halen, je print het opnieuw en het is nu neutraal grijs. Vervolgens komt dit op een vrachtwagen die gaat naar buiten en er zit een groenzweem op het grijsbeeld.

Ook hetzelfde geprinte beeld op een andere plaats in een bv Supermarkt geeft ander kleur zwemen, dit komt doordat op de groente, vlees en brood afdeling andere kleurtemperatuur verlichting wordt gebruikt.

Ons oog is erg gevoelig voor zwemen in grijs, dit wordt versterkt doordat grijs op een witte media wordt geprint op de media zie je, als je met een vergroot glas kijkt, dots Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart met het wit van de media ertussen, zo wordt het beeld op gebouwd, als nu de kleurtemperatuur lager wordt gaat ons oog meer reageren op magenta en zien we een magenta zweem.

Let op! ook een afbeelding en vectors in kleur veranderen als de kleur temperatuur wijzigt!

Wat kun je hier aan doen?

Gebruik een profiel met maximaal GCR (Gray Component Replacement) op die manier worden zoveel mogelijk gelijke delen Cyaan, Magenta en Yellow vervangen door Zwart.

In onderstaande grafiek zie je rechts dat de gelijke delen dus 40% CMY vervangen zijn door 40% K dat mag omdat dit dezelfde grijswaarde geeft. (40% CMY = 40% K) op die manier komt er minder kleur en meer zwart in het beeld waardoor het minder gevoelig is voor kleurzweem.

Voordeel; Als GCR maximaal wordt toegepast heb je dus minder last van kleurzweem en je gebruikt minder inkt

Nadeel; is dat een beeld van dichtbij wat onrustiger oogt omdat er minder dots gebruikt worden (3 dots CMY wordt vervangen door 1 dot zwart.)

Als je in  ProductionSuite ICC gebaseerde materiaal profielen gebruikt zijn er meestal twee voor dezelfde snelheid de één is dan het standaard profiel de ander met MaxGCR of MaxK (MaxGCR en MaxK is hetzelfde)

HPL26500_GPS22P_600_10pbi_130No_i1PCE200MaxGCR

HPL26500_GPS22P_600_10pbi_130No_i1PCE200

Als je in ProductionSuite MX gebaseerde materiaal profielen gebruikt (dit zijn profielen gemaakt in SmartProfiler) wordt automatisch de grijs balans geregeld.

 

 

Wat is Delta E?

Delta-E is een wiskundige beschrijving van de afstand tussen twee kleuren. Het biedt een meeteenheid voor veranderingen in zowel tint als dichtheid. Om de delta-E van twee kleuren te kunnen berekenen, moeten hun Lab-waarden bekend zijn. Delta-E is de afstand tussen de twee punten in de Lab-kleurruimte.

Let op dat een gemiddelde kijker alleen verschillen boven 5-6 delta-E waarneemt. Alleen een getraind oog vallen verschillen tussen 3-4 delta-E op. Het menselijke oog is echter veel gevoeliger voor wijzigingen in grijsniveaus en middentonen. Hierbij valt zelfs een verschil van 0,5 delta-E mogelijk al opLarge Format Printers

HP Latex 360 Lengte verschil panelen 

Via onderstaande wijze kan lengte verschil bij het printen van panelen geminimaliseerd worden.

Wij hebben in ons voorbeeld een test gemaakt op de Orajet 3164XM-010 en daarbij moet de media Advance factor ingesteld worden op -2 mm/m. Wanneer het materiaal is geladen het menu “Substrate Library” openen op de printer. Blader naar het geladen materiaal en kies voor Modify.

 

 

Klik achter de Print mode, bijvoorbeeld “10p_CMYKcm_110” op het potloodje.

 

 

Druk op “Advanced Settings” Bij het veld “Advance factor” een waarde invullen van “- 2.0 mm/m” en “OMAS enabled” uitzetten. Het schuifje wordt dan grijs.

 

 

Bewaar deze wijzigingen door terug te gaan naar het voorgaande menu middels de toets

 

 

Klik op Continue en bij de melding welke in het scherm tevoorschijn komt nogmaals kiezen voor Continue. In het nieuwe scherm klikken op Finish.

 

 

Hierna kom je terug in het Modify substrate menu en kun je klikken op Done.

 

 

Nu is voor dit materiaal de media advance factor aangepast wat een constantere lengte geeft bij het printen van de panelen waardoor deze beter aansluiten. Nadat je klaar bent met het printen van de panelen kun je de advance factor weer aanpassen naar 0 en de OMAS weer inschakelen.

 

Voor andere materialen kan de waarde welke bij “Advance factor” ingevuld moet worden bepaalt worden door:

 • Bij de Substrate settings eerst de OMAS uit te schakelen
 • Hierna een lijn van 2 cm breed en 100 cm lang opgemaakt uit 100% zwart te printen op de rechterzijde van het materiaal.
 • Vervolgens de lengte van de geprinte lijn opmeten. Wanneer de gemeten waarde bijvoorbeeld 100,2 cm is dan heb je een advanced factor van -2 mm op 1 meter (1000 mm -1002 mm)
 • Deze waarde vervolgens instellen bij de Substrate settings via bovenstaande procedure

 

HP Latex 360 Dubbelzijdig printen

HP Latex 300 serie Installeren van de profielen

Installatie HP Latex 300 profielen

HP Latex 300 serie Installeren Firmware

Hoe kan ik de Firmware updaten van de HP Latex 310 / HP Latex 330 / HP Latex 360 of HP Latex 370 printer?

 

Firmware-update met gebruik van de geïntegreerde webserver.

 

  1. Open de geïntegreerde webserver door in de adresbalk van de browser het IP-adres van de printer in te typen.
   Raadpleeg Printerstatus controleren op pagina 25 van de gebruikershandleiding om vanaf iedere computer toegang te krijgen tot de geïntegreerde webserver.

 

  1. In de geïntegreerde webserver selecteert u het tabblad Setup en vervolgens Firmware-update > Manual firmware update (Installatie > Firmware bijwerken > Firmware handmatig bijwerken).

 

 1. Volg de instructies op het scherm om het firmwarebestand vanaf http://www.hp.com/go/latex300/support/ te downloaden en deze
  op uw harde schijf op te slaan. Selecteer daarna het gedownloade .fmw-bestand en klik op Bijwerken.

 

Wanneer u slechts langzaam vooruitgang boekt bij het uploaden van de firmware naar de printer, kan het probleem te wijten zijn aan het gebruik van een proxyserver. Probeer in dat geval direct toegang te krijgen tot de geïntegreerde webserver, zonder tussenkomst van de proxyserver.

 

Als u Internet Explorer voor Windows gebruikt, gaat u naar Extra > Internet-opties > Verbindingen > LAN-instellingen en schakelt u het selectievakje Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen in. Voor meer nauwkeurige controle kunt u ook op de knop Geavanceerd klikken en het IP-adres van de printer toevoegen aan de lijst van uitzonderingen waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt.

 

Als u bijvoorbeeld Firefox voor Windows gebruikt, gaat u naar Extra > Opties > Netwerk > Verbinding > Instellingen en schakelt u het selectievakje Directe verbinding met internet in. Als het selectievakje Handmatige proxyconfiguratie is ingeschakeld, kunt u ook het IP-adres van de printer toevoegen aan de lijst met uitzonderingen waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt.

 

Als u Firefox voor Linux gebruikt, gaat u naar Bewerken > Voorkeuren > Netwerk > Verbinding > Instellingen en schakelt u het selectievakje Directe verbinding met internet in. Als het selectievakje Handmatige proxyconfiguratie is ingeschakeld, kunt u ook het IP-adres van de printer toevoegen aan de lijst met uitzonderingen waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt.

 

Automatische firmware-updates

 

Automatische firmware-updates zijn handig en mogelijk met printers aangesloten op het web. Uw printer kan automatisch de nieuwste firmware downloaden en dit voor u installeren.

 

Belangrijke opmerkingen

Uw printer moet zijn verbonden met het internet.

Om automatische firmware-updates te configureren, kunt u het frontpaneel of de geïntegreerde webserver gebruiken (Setup > Firmware update > Firmware update settings, Installatie > Firmware update > Instellingen firmware-update).

Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, moeten deze instellingen worden veranderd.

Een firmware-updatepakket kan groot zijn. Overweeg hierbij of er gevolgen voor uw netwerk- of internetverbinding zijn.

Er is een firmware-update gedownload op de achtergrond: de printer kan tegelijkertijd afdrukken. Het kan echter niet op de achtergrond worden geïnstalleerd: afdrukken moet stoppen.

Om de automatische controle of download te activeren of uit te schakelen, gaat u naar het frontpaneel en drukt u op , daarna op Updates > Firmware updates (Instellingen > Updates > Firmwareupdates).

 

Firmware-update die een USB-flashstation gebruikt.

Wanneer u de printer voor het eerst installeert, wordt u mogelijk gevraagd de firmware bij te werken.

Hiervoor hebt u een USB-flashstation nodig voor de volgende specificaties:

USB 2.0-compatibel

2 Gb capaciteit

FAT vooraf opgemaakt

Geen hardwarecodering

 

De firmware-update uitvoeren.

 

1. Download de firmwareupdate van http://www.hp.com/go/latex300/support/ en sla deze op in het USBflashstation.

BELANGRIJK: De hoofdmap van het USB-flashstation mag slechts één firmwarebestand (.fmw) bevatten en geen andere bestanden.

2. Schakel de printer uit.

3. Sluit de USB-flashdrive aan op de USB-connector aan de achterkant van de printer.

4. Zet de printer aan.

5. Volg de instructies op het frontpaneel.

De volgende firmware-updates kunnen op dezelfde manier op de printer worden geïnstalleerd of met de geïntegreerde webserver van de printer.

HP Latex 200 en HP Latex 300 serie Toegang tot Webserver

Hoe krijg ik toegang met de geïntegreerde webserver van de HP L25500 / HP Latex 260 / HP Latex 310 / HP Latex 330 / HP Latex 360 of HP Latex 370?

 

Gebruik de geïntegreerde webserver om op afstand printerinformatie weer te geven via een gewone webserver op een computer. De volgende browsers zijn getest op compatibiliteit met de geïntegreerde webserver:

- Internet Explorer 7 of hoger voor Windows

- Safari 3 of hoger voor Mac OS X

- Mozilla Firefox 3,6 en hoger

- Google Chrome 7 of later

 

Wanneer u de geïntegreerde webserver op een willekeurige computer wilt gebruiken, opent u de webbrowser en typt u het IP-adres van de printer in de adresbalk van de browser. Nadat u op het pictogram (Connectiviteit) hebt gedrukt, verschijnt het IP-adres van de printer op het frontpaneel.

Vanaf de HP L25500 en de HP Latex 260 kan het IP-adres van de printer geraadpleegd worden op het statusscherm op het voorpaneel van de printer weergegeven (http://192,168.1,1 in dit voorbeeld):

 

HP L25500 / 260 (26500) / 280 (28500) Onderhoud

 

HP L25500 / 260 (26500) / 280 (28500) Veel voorkomend afdrukproblemen

Epson SC 30600/50600/70600 Hoe vaak moet ik onderhoud uitvoeren?

Onderhoud kaart  Epson 30600 / 50600 / 70600

Espon SC-30600/50600/70600 Wat is de te verwachten kwaliteit bij verschillende passen?

In onderstaande afbeelding ziet u de kwaliteit bij verschillende passen, de figuur geeft dit aan voor de Epson SC-30600, maar is vergelijkbaar voor de Epson SC 50600 / 70600

Epson SC 30600/50600/70600 hoe voorkom ik "Korrelig effect / Sinaasappelhuid"

 1. Dit kan veroorzaakt worden door niet goed uitgelijnde printkoppen (zie onderstaande afbeelding).
 2. Ook kan de temperatuur onder de printkop (platenheater) te laag staan.
 3. Het materiaal kan ook de oorzaak zijn.

 Snijplotters

Afwijking contour snijden Summa met OPOS

Bij het contour snijden op mijn Summa plotter middels het OPOS systeem heb ik een afwijking. Hoe kan ik dit voorkomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben maar de meest voorkomende oorzaak is een verkeerde kalibratie van de OPOS sensor. Vanaf de plotter kan een zogeheten OPOS kalibratie worden uitgevoerd. Hierbij wordt de afstand vanaf het mesje en de OPOS sensor opnieuw bepaald. Het is aan te raden om de OPOS kalibratie uit te voeren wanneer er een nieuw mesje is geplaatst.

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van OPOS vanaf de Summa S Class 2.

 

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van OPOS vanaf de Summa S Class.

 

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van OPOS vanaf de SummaCut.

 

 

Het is aan te raden om bij het contour snijden een lage transport snelheid van 200 mm/s te gebruiken. Controleer of de folie niet te veel verloopt in transport richting tijdens het snijden. Wanneer dit het geval is dan kan dit veroorzaakt worden door versleten drukwielen (Pinch Wheels) en dat deze mogelijk vervangen moeten worden. Wanneer de print gelamineerd is dan kan het verloop ook worden veroorzaakt door het type laminaat waardoor de drukwielen niet voldoende grip uit kunnen oefenen door de gladheid van het materiaal. Een andere oorzaak kan zijn de gebruikte print media. Sommige media soorten reageren heftig op de warmte welke wordt gebruikt tijdens het printen. Hierdoor kan veel krimp en of rek ontstaan in het materiaal. Hier kan in de opmaak van de bestanden rekening mee worden gehouden door de contourlijnen in de afbeelding te plaatsen middels een inline.

 

 

De Summa OPOS markers worden niet gedetecteerd.

Ik wil contour snijden op mijn Summa plotter middels het OPOS systeem alleen worden de OPOS markers niet gedetecteerd. Het kan zijn dat er onderaan de OPOS sensor een stukje folie zit waardoor de sensor de markeringen niet kan lezen. Een andere oorzaak kan het type media zijn, bijvoorbeeld wanneer deze teveel glanst of transparant is waardoor de sensor de markers niet kan lezen. Hiervoor kan vanaf de Summa plotter een Mediakalibratie worden uitgevoerd. OPOS is vooraf gekalibreerd om met zoveel mogelijke combinaties mediakleur – markeringskleur te kunnen werken. Het kan echter zijn dat sommige media (vooral de zeer glanzende) niet werken met de standaard instelling. Daarom is deze media-test ingebouwd. Deze test zal de gevoeligheid van de sensor aanpassen om zo beter het onderscheid te zien tussen mediakleur en markeringskleur. Druk vooraf een vierkant van ongeveer 4 cm op de media die zal gebruikt worden. De kleur van het vierkant moet dezelfde kleur hebben als de kleur die gebruikt wordt bij het drukken van de markeringen om te registreren.

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van de Media vanaf de Summa S Class 2.

 

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van de Media vanaf de Summa S Class.

 

 

Onderstaand de procedure voor het kalibreren van de Media vanaf de SummaCut.

 

 

Hoe vaak heeft mijn Summa plotter onderhoud nodig?

Uw snijplotter moet regelmatige schoongemaakt worden. Controleer regelmatig de snijkop en verwijder het vuil. U kunt dit doen door de kop uit te blazen met samengeperste lucht. Ook de aandrijfrollen moeten schoongemaakt worden. Deze kunnen schoongemaakt worden met een restje zelfklevende folie. (Deze procedure is beschreven in uw gebruikershandleiding.)
Het is belangrijk geen agressieve middelen te gebuiken om de rollen schoon te maken. Dat zou de speciale deklaag beschadigen, wat een invloed heeft op de duurzaamheid en de diameter van de aandrijfrollen.
Afhankelijk van het gebruik adviseren wij om 1 of 2 keer per jaar de snijstrip en de aandrukrolletjes te vervangen.

Als aandrukrollen niet goed zijn en/of de aandrijfrol is niet schoon kan het materiaal scheef gaan lopen.

Kan mijn snijplotter werken op een Macintosh OSX?

Ja, dit kan met Printfactory "Cut Stand-Alone".

Gegevens hierover kunt aanvragen via het "Contact formulier" onderaan de pagina.

Wat is de maximale snijbreedte van mijn Summa Plotter?

De snijbreedte is bepaald door de positie van de aandrukwieltjes. Voor een goede werking zouden deze op minstens 6 mm van de rand van het materiaal geplaatst moeten worden. Het wieltje zelf meet ook ongeveer 7 mm. Dit betekent dat er minimum 13 mm marge nodig is aan beide zijden van het materiaal om een goed materiaaltransport te kunnen garanderen. Daarom moet u er bv. rekening mee houden dat 26 mm van je materiaal onbruikbaar is. U heeft dus een snijbreedte van 974 mm op een rol van 1 meter.

Kan ik een langere USB kabel gebruiken voor mijn Summa Plotter?

Voor USB is de maximale lengte zonder mogelijk van dataverlies 5 meter.

Wilt u langer gaan en heeft u problemen dan kunt u er een USB versterker tussen plaatsen.

Kan ik een langere seriële kabel gebruiken voor min Summa Plotter?

De seriële kabel die geleverd wordt met de snijplotter heeft een unieke configuratie. De meegeleverde kabel moet verlengd worden met een pin to pin kabel.

Let op ! Het verlengen van de datakabel kan dataverlies tot gevolg hebben wij adviseren tot maximum 15 meter te gaan.

Ik heb alles correct aangesloten maar mijn machine snijdt niet.

De verschillende softwareprogramma's communiceren in verschillende snijtalen (cutter commands). De twee snijtalen die wij ondersteunen zijn onze eigen Summa DM/PL en generisch HP-GL. Summa snijplotters worden standaard verzonden in DM/PL mode. Als uw snijplotter niet snijdt na het verzenden van een job, is het mogelijk dat de software HP-GL bevelen verzendt. De snijplotter in HP-GL mode plaatsen of een Summadriver selecteren in uw snijsoftware zou het probleem moeten oplossen.

Waar kan ik drivers (aanstuurprogramma's) voor mijn Summa snijplotter vinden?

De drivers (aanstuurprogramma's) voor Summasnijplotters zijn beschikbaar in de meeste snijpakketten. Summa maakt of levert de drivers die bij uw software inbegrepen zijn niet. Als u geen specifieke driver voor uw Summamodel kunt vinden, mag u ervan uitgaan dat een driver voor een ander Summamodel compatibel zal zijn.

Mijn Summa plotter snijdt niet overal even diep.

 1. Controleer of het mesje ver genoeg uit de houder steekt.
 2. Controleer de snijstrip of deze niet beschadigd isAfwerkingsmachines 

Test

Dat is de manier van het berekenen van de bron naar de doel kleurruimte, dit bepaald voor een groot deel hoe een beeld geproduceerd wordt.

Dit kan op 4 manieren, Perceptueel, Relatief Colorimetrisch, Absoluut Colorimetrisch en Verzadiging (Saturation) waarvan de eerste drie gebruikt kunnen worden in ProductionSuite

 

Perceptueel

hierbij wordt de bron kleurruimte geschaald naar de doel kleurruimte.

Voordeel;        hierbij blijven gradaties intact.

Nadeel;           alle kleuren verschuiven.

 

Relatief Colorimetrisch

Alle kleuren van de bron kleurruimte die buiten de doel kleurruimte vallen komen op de rand van de doel kleurruimte te liggen. het witpunt van de bron wordt vergeleken met dat van de doel kleurruimte Dus er vind kleurcorrectie plaats naar het witpunt van de media.

Voordeel;        Dit geeft meestal het beste resultaat omdat de kleuren binnen het kleurbereik niet of nauwelijks verschoven worden.

Nadeel;           geen gradaties van kleuren die buiten de doel kleurruimte vallen.

 

Absoluut colorimetrisch

Kleuren binnen het kleurbereik stemmen exact overeen, reproduceert het witpunt van de bron op de doel kleurruimte. Wordt gebruikt voor softproofing

 

Test 2

Dat is de manier van het berekenen van de bron naar de doel kleurruimte, dit bepaald voor een groot deel hoe een beeld geproduceerd wordt.

Dit kan op 4 manieren, Perceptueel, Relatief Colorimetrisch, Absoluut Colorimetrisch en Verzadiging (Saturation) waarvan de eerste drie gebruikt kunnen worden in ProductionSuite

 

Perceptueel

hierbij wordt de bron kleurruimte geschaald naar de doel kleurruimte.

Voordeel;        hierbij blijven gradaties intact.

Nadeel;           alle kleuren verschuiven.

 

Relatief Colorimetrisch

Alle kleuren van de bron kleurruimte die buiten de doel kleurruimte vallen komen op de rand van de doel kleurruimte te liggen. het witpunt van de bron wordt vergeleken met dat van de doel kleurruimte Dus er vind kleurcorrectie plaats naar het witpunt van de media.

Voordeel;        Dit geeft meestal het beste resultaat omdat de kleuren binnen het kleurbereik niet of nauwelijks verschoven worden.

Nadeel;           geen gradaties van kleuren die buiten de doel kleurruimte vallen.

 

Absoluut colorimetrisch

Kleuren binnen het kleurbereik stemmen exact overeen, reproduceert het witpunt van de bron op de doel kleurruimte. Wordt gebruikt voor softproofing

 Software

Normalization Profile required

Wanneer ik een bestand wil doorsturen vanuit de Editor naar Layout dan krijg ik de melding " Normalization profile is required when selecting a MX variant." Vanuit de Editor vanuit het venster UIT kiezen voor Proof Profiel. Wanneer het venster niet zichtbaar is dan kan deze geactiveerd worden door vanuit het menu Venster te kiezen voor Kanalen (Editor Mac) of In/Uit (Editor Windows).

 

 

Hierna de lijst met CMYK profielen openen, een profiel kiezen bijvoorbeeld “Euroscale Coated v2” of ISO Coated v2 (ECI)” en op OK klikken.

 

 

Vanuit de Voorkeuren van de Editor kan dit standaard worden ingesteld voor elk document dat in de Editor wordt geopend. Je kunt volgens PDF/X werken vanuit ProductionSuite / PrintFactory. Er wordt dan aan elk document een uitgangsprofiel (kleurruimte) toegekend welke is ingesteld in de Voorkeuren bij Standaard. Dit kun je instellen in de Voorkeuren van de Editor.

 

Editor Windows: Ga naar het menu Wijzig /Voorkeuren -->Tabblad Standaard

Editor Mac: Ga naar het menu ProductionSuite Editor / Voorkeuren --> Tabblad Standaard

Hierna de Editor afsluiten en opnieuw openen zodat de wijziging in de Voorkeuren worden bewaard.

 

 

In ons voorbeeld hebben wij gekozen voor "ISO Coated V2"

Wanneer de optie “Gebruik PDF/X Output Intent” wordt ingeschakeld dan wordt de PDF/X output intent gebruikt welke mee is bewaard in het aangeleverde bestand.

 

Letters worden te klein gesneden.

Bij het snijden van letters vanuit ProductionSuite / PrintFactory worden de letters te klein gesneden.

Dit kan verholpen worden door in de voorkeuren van de Editor de optie "Gebruik Kapitaalhoogte" te activeren.

Editor Windows: Ga naar het menu Wijzig /Voorkeuren -->Tabblad Fonts

Editor Mac: Ga naar het menu ProductionSuite Editor / Voorkeuren --> Tabblad Fonts

 

 

Hierna de Editor afsluiten en opnieuw openen zodat de wijzigingen in de Voorkeuren worden bewaard.

Hoe kan ik ringen / overvul / zoom ingeven in ProductionSuite

Eigen formaat ring maken in ProductionSuite.

Eigen formaat ring maken vanuit ProductionSuite

Vanuit ProductionSuite kan een eigen formaat en vorm ring worden aangemaakt welke vervolgens vanuit de ringen functie gekozen kan worden.

Maak in de programma map van ProductionSuite een map aan met de naam “Grommets”.

Mac: Mac HDProgramma’s GMG ProductionSuite Grommets

Windows XP: C:Program Files ProductionSuite Grommets

Windows 7: C:gebruikersopenbaar ProductionSuite Grommets

Windows Vista: C:gebruikersopenbaar ProductionSuite Grommets

-       Open een nieuw document vanuit de ProductionSuite Editor

-       Maak een cirkel en geef de juiste afmeting aan-       Open het menu Document Instelling en kies voor minimale afmeting

 

-       Bewaar het document als *.pmf bestand in de map “Grommets”.
Bijvoorbeeld “Ring 2 cm.aur”

 

-       Open de tool Afwerking

 

 

-       Nu kan de eigen bewaarde ring worden gekozen

 

Dubbelzijdig printen HP Latex 360

Mac OS-X Lion 10.7 en hoger zie ik de Bibliotheek (Lybrary) map niet meer.

Wanneer de bibliotheek van van de user op een Mac niet zichtbaar is dan kun je deze via onderstaande manier weer zichtbaar maken.

In Mac OS X 10.7 Lion heeft Apple ervoor gekozen om de Bibliotheek (Library) map in de thuismap van een gebruiker te verbergen door er de ‘hidden flag’ op toe te passen. Dit voorkomt dat er per ongeluk property lists en andere systeembestanden worden verwijderd.

Op zich een prima optie voor de beginnende Mac OS X gebruikers maar de gevorderden gebruikers hebben waarschijnlijk liever de map direct tot hun beschikking vanuit Finder. Je kunt met behulp van OS X Terminal vrij eenvoudig de Bibliotheek map weer zichtbaar maken. Open OS X Terminal (Programma’s ▸ Hulpprogramma’s) en typ het onderstaande commando: chflags nohidden ~/Library/

Na het uitvoeren van het commando verschijnt de Bibliotheek map weer direct in OS X Finder. Wanneer je deze weer onzichtbaar wilt maken dan kun je gebruiken maken van het commando: chflags hidden ~/Library

Het ~ teken in het commando is een snelkoppeling naar de thuismap van de actieve gebruiker.