Als gewaardeerde klant van Nautasign vertrouwt u al jaren op onze expertise om uw productie te garanderen.

Nu de wereld te maken heeft met een ongekende uitbraak van COVID-19 (Coronavirus), realiseren wij ons dat u graag duidelijkheid wilt over onze werkwijze op dit moment.

Nautasign BV en BVBA hebben een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om de continuïteit van uw productie te garanderen. Dit betreft zowel het leveren van media en inkten als ook het verlenen van service en support.

De volgende werkwijze is vanaf maandag 16 maart van kracht:

  • Medewerkers zijn in 2 teams gesplitst die per dag om en om werken. Er is geen fysiek contact tussen de teams.
  • Accountmanagers bezoeken geen klanten of leveranciers, maar zullen telefonisch altijd bereikbaar zijn.
  • Service en Support levert alle diensten zoals voorheen. Alle Service Level Agreements blijven van kracht.
  • Nautasign Care treedt versnelt in werking.
  • Afhaalorders worden buiten onder het afdak neergezet.

Nautasign Care houdt in dat uw printers online worden gemonitord. Service wordt hierbij in plaats van reactief, proactief uitgevoerd. Deze implementatie stond al gepland voor april 2020, maar wordt nu versneld doorgevoerd. U wordt hier nog uitgebreid over geïnformeerd door Service en Support.

Bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot nader bericht. Ons beleid stemmen wij af op de richtlijnen die de overheid en RIVM ons verschaffen.

De kernwaarden van Nautsign zijn: vastberaden, betrokken en onafhankelijk. Juist in deze situatie willen wij hier blijk van geven.