Duurzaamheid van snijfolies is afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo is de zon de grootste vijand van snijfolie. Maar er zijn meer redenen die de duurzaamheid van folies beïnvloeden. Te denken valt aan verschillende foliesoorten, pigmenten, plaatsing van de folie en klimaat- en milieuomstandigheden. Factoren die de duurzaamheid van snijfolie beïnvloeden lichten we in dit artikel toe.

Duurzaamheid gaat over de functionele levensduur van een folie. In die periode zal een folie onder de juiste omstandigheden functioneel, dus met een goede hechting en zonder scheuren, zijn werking moeten doen. Deze eigenschappen zullen binnen de duurzaamheidstermijn dus altijd moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Kleurechtheid is echter een eigenschap die van veel externe factoren afhankelijk is. Daarom is het belangrijk te melden dat de duurzaamheid in jaren niet een opzichzelfstaand en onbetwistbaar getal is. In werkelijkheid zal de duurzaamheid namelijk altijd verschillen met laboratoriumomstandigheden, ook al worden niet gunstige omstandigheden nagebootst. Hierdoor is het beter om te spreken over "duurzaamheid tot x jaar" in plaats van "duurzaamheid van x jaar".

Duurzaamheid van verschillende types snijfolie

Snijfolies worden op verschillende manieren geproduceerd. Hierdoor heeft de ene snijfolie een betere duurzaamheid dan de andere snijfolie. Monomeer gekalanderde snijfolies hebben een duurzaamheid bij buitengebruik tot 3 jaar. Deze folies zijn bedoeld voor binnentoepassingen of promotiedoeleinden. Voorbeelden hiervan zijn de Oracal 631 serie en de Oracal 621 serie.

Polymeer gekalanderde snijfolies hebben een duurzaamheid bij buitengebruik van 3 tot 8 jaar, waardoor deze folies geschikt zijn voor middellange termijngebruik. Voorbeelden hiervan zijn de 3M Scotchcal 50 serie en de Oracal 551 serie. Ook de transparante folies uit de Oracal 8300 serie behoren tot deze groep.

Gegoten folies hebben een levensduur van 5 tot 12 jaar, afhankelijk van het type en merk. Sommige gegoten folies hebben meer UV-remmers dan andere gegoten varianten, waardoor deze een nog langere duurzaamheid hebben. Zo zit er een aantal jaren verschil tussen de Oracal 751C serie en de 3M Scotchcal 80 serie enerzijds en de Oracal 951 serie en de 3M Scotchcal 100 serie anderzijds. Dit verschil komt natuurlijk wel terug in de prijs.

Verschillende pigmenten, verschillende duurzaamheid

Niet alle pigmenten worden op dezelfde manier geproduceerd. Sommige pigmenten zijn vatbaarder voor UV-verkleuring dan andere pigmenten. Metallic kleuren zoals goud of zilver zullen sneller verkleuren vanwege de metallic deeltjes die de folies bezitten. Deze deeltjes houden namelijk sneller warmte vast, waardoor ze eerder verkleuren. Standaard kleuren zijn duurzamer, maar deze meest duurzame folies zijn wit, zwart en transparant.

Uitzondering 1: Fluorescerende folies

Ondanks dat fluorescerende folies gegoten of gekalanderd PVC kunnen zijn, vallen deze folies in een aparte groep. Zoals eerder benoemd zijn niet alle pigmenten even duurzaam. Fluorescerende folies, zoals de Oracal 7510 serie, hebben nagenoeg de minste UV-bestendigheid van alle folies, waardoor deze het snelst verkleuren. Hierdoor kunnen deze slechts gebruikt worden voor korte termijn toepassingen, zoals het adverteren voor speciale acties in winkeletalages. Afhankelijk van de kleur hebben deze een duurzaamheid tot 2 tot 3 jaar bij buitengebruik. Mocht de klant toch hogere eisen willen stellen aan de levensduur, dan kunnen fluorescerende kleuren nagebootst worden met een normaal gekleurde snijfolie. Hierbij kan je denken aan de Oracal 751C-063 (groen) of de Oracal 751C-025 (geel),

Uitzondering 2: Gemetalliseerd polyester (spiegelfolies)

Spiegelfolies bezitten een toplaag van gemetalliseerde folie. In de meeste gevallen hebben deze folies een duurzaamheid tot 2 jaar bij buitengebruik, zoals de Oracal 351 serie. In sommige gevallen wordt de duurzaamheid door de opgebouwde warmte zelfs gereduceerd tot zes maanden. Een uitzondering hierop zijn de 3M Scotchcal 7755SE-420 en -431 die een PVDF-coating hebben. Hierdoor hebben deze een duurzaamheid tot 7 jaar bij buitengebruik. Een budgetvriendelijke spiegelfolie inzetten voor langere termijn is dus geen goed idee.

Verticaal buitengebruik is de standaard, maar hoe zit het met andere toepassingen?

Alle datasheets geven de duurzaamheid weer in jaren bij verticaal buitengebruik. Bij verticaal buitengebruik wordt een verticale toepassing met een marge van 10 graden bedoeld. Alles wat daarbuiten valt, wordt gezien als niet-verticaal of horizontaal, wat de duurzaamheid van de folie met de helft reduceert. Een gekleurde 3M Scotchcal 100 serie heeft bij horizontaal gebruik dus niet een duurzaamheid tot 5 jaar, maar slechts 2,5 jaar. Anderzijds zullen folies bij binnengebruik een langere levensduur hebben, doordat deze niet direct blootstaan aan zonlicht. In het onderstaande figuur uit één van 3M's datasheets worden deze toepassingen schematisch weergegeven.

Externe factoren: de invloed van het klimaat en milieu

In de Benelux zijn klimaatomstandigheden dusdanig gunstig dat het in Zone 1 gesitueerd is. In regio's waar sprake is van een hogere intensiteit van zonnestraling, zullen folies vanzelfsprekend sneller verkleuren. Zo kan het dus zijn dat dezelfde folie voor dezelfde toepassing op verschillende plaatsen een andere duurzaamheid heeft. Daarnaast kunnen milieuomstandigheden de duurzaamheid van een folie aantasten. Een voorbeeld hiervan is zure regen, wat kan zorgen voor een beschadiging aan de coating van de folie.

Conclusie: gebruik altijd de term "duurzaamheid tot"

Het gebruik van de term "duurzaamheid tot" in plaats van "duurzaamheid van" zorgt ervoor dat discussies met betrekking tot duurzaamheid en garanties grotendeels vermeden kunnen worden. Teveel factoren hebben namelijk invloed op de kleurechtheid van een snijfolie om een eenduidig cijfer te kunnen geven.